موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >6867668765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور 1395/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 - و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (66) 246، (66) 247، (67) 256، (67) 257، (67) 258، (68) 266، (28) 1070 الف) 1395/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا 1395/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا 1395/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه 1395/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده، بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان 1395/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران 1395/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق آبي مارازاد و اردوباد 1395/06/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين 1395/06/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان 1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري 1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان 1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا 1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص 1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي 1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 1395/06/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح جدول قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي 1395/06/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه شركت ملي پست جمهوري اسلامي ايران 1395/05/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 1395/03/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1395/03/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون اصلاح ماده (12) قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 1395/03/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه‌ تحديد حدود مرز دريايي‌ در درياي عمان بين‌ دولت جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت سلطنت عمان 1395/03/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مشاركت (كنسرسيوم) زيرساخت كليد عمومي آسيا 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تسريع در امر تخليه و بارگيري كشتي‌ها در بنادر 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح جرم سياسي 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به پيگيري جبران خسارات ناشي از اقدامات و جنايات آمريكا عليه ايران و اتباع ايراني 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1395 كل كشور 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان 1395/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور 1395/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران 1395/02/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور 1395/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح توسعه و بهينه‌سازي آب شرب شهري و روستايي در كشور 1395/01/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (22) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (505) قانون آيين دادرسي‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ (در امور مدني‌) 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيرو‌هاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست در ارتباط با جرايم زيست محيطي 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح ماده (8) قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، ‌عشايري و صيادي به اعضا‌ 1395/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه دودوازدهم بودجه سال 1395 كل كشور 1394/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1394/12/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن 1394/12/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حفاظت و بهره‌برداري بهينه از منابع زنده آبي درياي خزر 1394/12/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 – و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203)) 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون اجراي احكام مدني 1394/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3371  
v  >6867668765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-