شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/10/18 طرح  
1397/10/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/10/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-