شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1395/05/06 لايحه  
1396/11/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/12/16 نامه استمهال  
1396/12/28 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-