شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در همكاري‌هاي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي آسيا - اقيانوسيه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/03/02 لايحه  
1397/08/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/08/29 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/08/29 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/08/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-