نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5705695687654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
طرح اصلاح بند (1) ماده (83) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1402/09/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اصلاح ماده (5) اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك 1402/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاح ماده (18) اساسنامه سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري-صنعتي كيش، قشم، ارسباران (جلفا)، اروند (آبادان-خرمشهر)، انزلي، چابهار و ماكو 1402/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت 1402/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاح اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي گيلان 1402/08/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
طرح اصلاح بند (ك) تبصره (1) قانون بودجه 1402 كل كشور 1402/08/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اساسنامه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور 1402/08/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه حمايت از خانواده از طريق ترويج فرهنگ عفاف و حجاب 1402/07/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها 1402/07/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه ساماندهي و نظارت بر تجارت مرزي (كولبري و ملواني) و ايجاد اشتغال پايدار مرزنشينان 1402/07/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
تعداد كل رديف : 5694   
v  >5705695687654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-