شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون بودجه سال 1396 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/07/15 طرح  
1396/09/28 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/10/12 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/10/12 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/10/13 نامه استمهال  
1396/10/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 57 - 110 - 52 - 75
1397/01/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/01/27 جدول تطبيقي  
1397/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1397/02/11 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-