شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بودجه سال 1397 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/11/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/11/18 لايحه  
1396/11/24 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/11/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/11/30 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/12/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/12/05 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/12/06 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/12/08 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/12/08 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/12/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 53 - 110 - 138 - 85 - 45 - 52 - 15 - 3
1396/12/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 53 - 52 - 110 - 85 - 43
1396/12/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/12/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 110 - 112 - 52
1396/12/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/12/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 112
1396/12/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1396/12/27 متن نهايي قانون  
1397/01/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-