شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه بين‌المللي روغن زيتون و كنسرو زيتون مورخ 2015(1394)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/05/21 لايحه  
1397/02/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/02/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/02/18 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/22 نامه استمهال  
1397/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/03/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-