عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >7069687654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق (مرحله سوم)1401/08/24
طرح نقل و انتقال سوابق بيمه يا بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه‌اي اشخاص1401/08/24
طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور1401/08/17
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي (مرحله دوم)1401/08/08
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها (مرحله سوم)1401/08/04
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق (مرحله دوم)1401/08/01
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (مرحله پنجم)1401/07/20
طرح اصلاح ماده (122) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1401/07/10
طرح استفساريه ماده (11) قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري1401/06/19
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس (مرحله چهارم)1401/06/12
تعداد كل رديف : 697   
v  >7069687654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-