عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >7170697654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح حمايت از گزارشگران فساد1402/02/20
طرح ساماندهي كاركنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران1401/12/24
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها (مرحله چهارم)1401/09/08
طرح اصلاح موادي از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)1401/09/07
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي (مرحله سوم)1401/09/07
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق (مرحله سوم)1401/08/24
طرح نقل و انتقال سوابق بيمه يا بازنشستگي بين صندوق‌هاي بازنشستگي و تجميع سوابق بيمه‌اي اشخاص1401/08/24
طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور1401/08/17
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي (مرحله دوم)1401/08/08
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها (مرحله سوم)1401/08/04
تعداد كل رديف : 702   
v  >7170697654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-