شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان «سازمان تروريستي» توسط ايالات متحده آمريكا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/01/20 طرح  
1398/02/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/02/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/02/10 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-