شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختلاف

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/11/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/12/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/12/11 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-