موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433423417654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 كل كشور و ترميم حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشگري 1401/08/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه تشكيل و فعاليت تشكل‌هاي صنفي-تخصصي 1401/08/08 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
طرح شفافيت قواي سه‌گانه، دستگاه‌هاي اجرائي و ساير نهادها 1401/08/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان در زمينه معاضدت حقوقي متقابل در امور مدني 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه معاهده معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري فدرال برزيل 1401/08/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه الحاق يك جزء به بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/07/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مديريت داده‌ها و اطلاعات ملي 1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس 1401/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور 1401/07/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 3422  
v  >3433423417654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-