موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3463453447654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح تشكيل سازمان پدافند غيرعامل كشور 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از گزارشگران فساد 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
طرح توقف اجراي ماده (5) قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني اصلاحي 1401/11/5 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري-صنعتي دوغارون 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري-صنعتي سرخس 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري-صنعتي مازندران 1402/06/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي و انتظامي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان 1402/05/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» 1402/05/11 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1402/05/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سهام سرمايه دور ششم بانك توسعه اسلامي 1402/04/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3456  
v  >3463453447654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-