شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه بند «هـ» تبصره(1) قانون بودجه سال 1397 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/05/30 طرح  
1397/07/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/07/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/07/15 نامه استمهال  
1397/07/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/07/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/07/28 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-