شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون ممنوعيت به‌كارگيري بازنشستگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/05/09 طرح  
1397/05/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/05/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/05/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/11 نامه استمهال  
1397/05/24 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1397/06/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/06/07 جدول تطبيقي  
1397/06/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1397/06/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-