موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >3433328765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه مطالعات بين‌المللي مس 1390/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح زكات 1390/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نظارت بر رفتار قضات 1390/07/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه بند (16) قانون بودجه سال 1390 كل كشور 1390/07/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون ورزش دانشگاه‌هاي آسيا 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي نمايشگران عروسكي 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس جهاني مبارزه با زورافزايي (دوپينگ) 1390/07/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه آهن اروپا - آسيا 1390/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن 1390/07/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در كنسرسيوم بين‌المللي زمين‌لغزش 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز 1390/06/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران 1390/06/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر 1390/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي 1390/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه بهداشت دام و دامپزشكي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري صربستان 1390/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1390 كل كشور 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شوراي حمل و نقل ريلي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت 1390/04/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل وزارت راه و شهرسازي 1390/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه شركت بيمه اتكايي اكو 1390/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون نفت 1390/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (57) و تبصره (1) ماده (58) قانون استخدامي وزارت اطلاعات 1390/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، ‌علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه‌اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) 1390/03/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان‌يافته و تروريسم 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به بند (15) ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به قانون واگذاري دو هزار هكتار از منابع ملي شده اطراف چابهار به شهرداري چابهار 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استان‌ها، كلان‌شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت 1390/02/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (101) قانون شهرداري 1390/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و اصلاحات بعدي آن 1390/02/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه جزء (الف) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ‌ارزي براي حمل ‌و نقل ريلي و عمومي شهرها مصوب 1388 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح حمايت از افرادي كه توسط گروهك‌هاي ضدانقلاب و منحرفين اعتقادي اسير، كشته و يا معلول مي‌شوند 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب 1386 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل اصلاحات كنوانسيون سازمان بين‌المللي آب‌نگاري 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پذيرش اصلاحيه ضميمه (ب) پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح رديف (1) جزء (ع) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور 1389/12/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389 1389/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تجديدنظرشده كيوتو در مورد ساده و هماهنگ‌سازي تشريفات گمركي 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح موادي از قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 1389/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افزايش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور 1389/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام 1389/11/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تبديل سازمان‌هاي تربيت‌ بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان 1389/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق سه ‌ماده و دو تبصره به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش 1389/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري 1389/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه پيش‌فروش ساختمان 1389/10/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي و قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تركيه 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي 1389/10/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394) 1389/10/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه ايجاد چهارده منطقه ويژه اقتصادي 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند، مراغه، آستارا و سهلان 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشريفات (پروتكل) طرح تعرفه‌هاي ترجيحي براي نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي (PRETAS) 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب متن تجديدنظرشده كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب موارد حذف، اصلاح و الحاق به اساسنامه، مقاوله‌نامه و آيين‌‌نامه كلي كنفرانس‌ها، مجامع و ساير جلسات اتحاديه بين‌المللي مخابرات طي كنفرانس سران مختار (آنتاليا – 2006 ميلادي «1385 هجري شمسي») 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق جزاير هندورابي و فارور كوچك و بزرگ به محدوده منطقه آزاد كيش 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1387 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأسيس شركت‌هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب اصلاحيه پروتكل 1992 ميلادي برابر با 1371 هجري شمسي جهت اصلاح كنوانسيون بين‌‌‌المللي مسئوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي 1969 ميلادي برابر با 1348 هجري شمسي و پروتكل 1992 ميلادي برابر با 1371 هجري شمسي جهت اصلاح كنوانسيون تأسيس يك صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي 1971 ميلادي برابر با 1350 هجري شمسي 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري و هماهنگي‌ امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات 1389/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي 1389/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1389/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ‌ايجاد يك منطقه آزاد تجاري - صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي 1389/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1389/06/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند مصوب 1372 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387 1389/06/10 بدون اعلام نظر شورا
طرح اصلاح قانون راجع به ‌منع توقيف اموال ‌منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به ‌آن 1389/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1389/05/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداري مصوب 1334 1389/05/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه استفساريه تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 1389/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1389/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن 1389/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي 1389/05/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران 1389/05/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهري مصوب 1372 1389/04/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3301  
v  >3433328765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-