شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/08/22 لايحه  
1397/04/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/05/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/05/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/05/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-