شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/08/22 لايحه  
1397/04/31 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/05/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/05/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/05/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-