شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/11/25 طرح  
1397/04/05 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/04/19 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/04/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/04/25 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-