شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان راجع به احداث و بهره‌برداري از نيروگاههاي جرياني بر روي رودخانه ارس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1389/01/17 لايحه  
1397/01/29 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/02/11 نامه استمهال  
1397/02/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/02/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/02/29 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-