آدرس : تهران ، خيابان شهيد سپهبد قرني ، كوچه شهيد دهقاني نيا ، پلاك 12

صندوق پستي : 1463-13145 تلفكس: 88325045-021


پست الكترونيكي :info@shora-rc.ir

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-