شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه موافقتنامه انتقال محكومان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك سوسياليستي سريلانكا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/27 لايحه  
1397/01/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/02/03 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/02/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/02/11 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/02/05 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/2/5 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-