عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1301291287654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت قيمت، در جدول ذيل ماده 4 و تبصره 1 ماده مذكور از آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو مصوب 1395/01/22 هيئت وزيران 1402/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل آيين‌نامه طراز اجراي آراي قطعي هيئت‌هاي تشخيص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون كار مصوب 1370/03/12 هيئت وزيران 1402/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن كل آيين‌نامه مالي و معاملاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري صنعتي به شماره 15909/ت48217ك-1392/1/31 هيئت وزيران 1402/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 و صدر بند 2 تصويب‌نامه شماره 161181/ت51885 هـ مورخ 1395/12/17 هيئت وزيران 1402/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 1 الي 89 آئين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 1334 1402/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال بند 11 و 1 تصويب‌نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/5/16 هيئت وزيران 1402/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 103 آيين دادرسي كار 1402/06/13 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) بخشنامه شماره م ب/86 مورخ 1386/1/15 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1402/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه‌هاي شماره 28/94/418 مورخ 1394/10/16 و شماره 28/900/1617 مورخ 1390/8/17 شوراي اسلامي شهر اصفهان 1402/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 1 و 3 و تبصره‌هاي 4 و 5 ماده 28 عوارض مورد عمل براي سال 1399 شهر سهرورد 1402/06/13 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1295  
v  >1301291287654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-