شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك تبصره به ماده (1) قانون حمايت از انقلاب اسلامي مردم فلسطين

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/03 طرح  
1396/10/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/10/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1396/10/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-