شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح الحاق يك تبصره به ماده (353) قانون آيين دادرسي كيفري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/06/21 طرح  
1396/07/30 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/08/10 نامه استمهال  
1396/08/14 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/08/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/08/22 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 165
1396/10/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1397/02/08 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1396/08/17 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/8/17 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-