شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه ادغام شركت‌ها و تشكيل سازمان صنايع دريايي نيروهاي مسلح

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/11/19 لايحه  
1397/10/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/10/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/10/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/10/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/10/26 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-