شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح دائمي‌شدن قانون مجازات اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/02/26 طرح  
1397/03/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/03/22 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/03/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/03/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/04/16 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-