شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه جزء(1) بند «الف» تبصره(12) قانون بودجه سال 1397 كل كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1397/02/25 طرح  
1397/02/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/02/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-