شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون صدور چك

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1391/12/01 طرح  
1397/05/16 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/06/06 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/06/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-