شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه حمايت از حقوق معلولان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1394/06/21 لايحه  
1394/12/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/01/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/01/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/01/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/01/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1396/10/06 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1396/10/19 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/10/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/10/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/10/20 نامه استمهال  
1396/10/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 60 - 36 - 75
1396/12/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/01/18 جدول تطبيقي  
1397/01/21 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/01/22 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/01/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/01/18 اولين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
1395/01/25 دومين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
1396/10/20 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1396/10/20 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-