شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه دائمي‌شدن قانون مديريت خدمات كشوري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/10/27 لايحه  
1397/12/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/12/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/12/28 نامه استمهال  
1398/01/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-