شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/12/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/01/27 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/01/28 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/02/04 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-