عنوان متن سياست‌
در حال انجام كار ...
v  >54321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان سياست
تاريخ ابلاغ
متن
سياست‌هاي كلي برنامه هفتم با اولويت پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت1401/06/20
سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي1401/01/21
سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري1398/07/06
ابلاغ سياست‌هاي كلي «انتخابات»1395/07/24
ابلاغ سياست‌هاي كلي «خانواده»1395/06/13
ابلاغ سياست‌هاي كلي «محيط زيست»1394/08/26
ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه1394/04/09
سياست‌هاي كلي «علم و فناوري»1393/06/29
سیاست‌های کلی «جمعیت»1393/02/30
سياست هاي كلي سلامت1393/01/18
تعداد كل رديف : 43  
v  >54321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-