شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح دائمي شدن قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/02/22 طرح  
1397/06/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/06/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1397/06/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-