شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/09/05 طرح  
1396/09/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/09/27 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 12 - 13 - 100 - 105 - 64
1396/10/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي (اصرار بر مصوبه قبلي و ارسال به مجمع تشخيص مصلحت نظام)  
1397/04/30 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام  
1397/05/06 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-