عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استعلام اشخاص
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
استعلام در خصوص استمرار اشتغال نمايندگان مجلس در مناصب آموزشي دانشگاه‌ها 1367/07/05
استعلام در خصوص حيطه صلاحيت كميسيون اصل نود 1366/10/23
استعلام در خصوص شمول نظارت سازمان حسابرسي بر بنياد مستضعفان 1366/06/19
استعلام در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1365/10/11
استعلام در خصوص اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي 1365/07/15
استعلام در خصوص قانون انحلال سازمان پيشاهنگي كشور 1365/02/16
استعلام در خصوص مطالبه بهره و خسارت ديركرد بر مبناي موافقت نامه مورخ بهمن 1353 برابر با 23 فوريه 1957 با كميسارياري انرژي اتمي فرانسه 1365/02/09
استعلام در خصوص ماده 7 قانون معادن مصوب خرداد ماه 1362 1364/06/04
استعلام در خصوص عملكرد غير قانوني وزارت مسكن و شهرسازي 1364/04/25
استعلام در خصوص صلح دعاوي دولتي 1364/04/19
استعلام در خصوص صلح دعاوي دولتي‌ 1364/04/19
استعلام در خصوص ارجاع به داوري پيش‌بيني شده در قراردادهاي بين‌المللي منعقده بين ايران و ساير كشورها (مصوب مجلس شوراي اسلامي) 1363/12/07
استعلام در خصوص ملاك مغايرت مصوبات مجلس با شرع 1363/10/11
استعلام در خصوص معناي جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي 1363/07/02
استعلام در خصوص آموزش و پرورش رايگان 1363/05/17
استعلام در خصوص درخواست تغيير آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان 1362/12/16
استعلام در خصوص اعطاي صلاحيت تصميم‌گيري به شوراهاي عالي دولتي 1362/08/04
استعلام در خصوص اختلاف در رابطه بين هيئت‌هاي بازسازي و ديوان عدالت اداري 1362/07/12
استعلام در خصوص اصول هفتاد و سوم و نود و چهارم قانون اساسي 1362/05/24
استعلام در خصوص درخواست بررسي مطابقت مصوبه مجلس خبرگان با قانون اساسي 1362/05/12
استعلام در خصوص جايگاه قانوني ستاد انقلاب فرهنگي‌ 1362/04/08
استعلام در خصوص اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي 1361/12/10
استعلام در خصوص تأسيس وزارتخانه تحت نظر مجتهد 1361/12/09
استعلام در خصوص درخواست انطباق آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دِين) با قانون اساسي و شرع‌ 1361/10/06
استعلام در خصوص ماهيت جمعيت هلال احمر و درآمدهاي آن 1361/09/22
استعلام در خصوص درخواست بررسي ترجمه مستندات روايي قانون اساسي 1361/02/27
استعلام در خصوص لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه مصوب شوراي انقلاب‌ 1361/01/22
استعلام در خصوص حيطه صلاحيت مجلس در تحقيق و تفحص 1361/01/17
استعلام در خصوص اختيارات ستاد مشترك ارتش 1360/12/20
استعلام در خصوص قانون الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري‌ جمهوري اسلامي 1360/12/20
استعلام در خصوص صلاحيت هيئت وزيران و مجلس 1360/11/08
استعلام در خصوص بلاتكليفي اشخاصي كه به صورت غيررسمي معاملات زمين و مسكن انجام داده‌اند 1360/11/01
استعلام در خصوص لايحه قانوني راجع به تشكيل كميسيون به منظور رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد خسارت دير كرد مصوب شوراي انقلاب‌ 1360/09/18
استعلام در خصوص ماده يك قانون ملي شدن بانكها مصوب شوراي انقلاب‌ 1360/08/28
استعلام در خصوص امكان مشاركت بانك ملي در تأسيس يك شعبه بانك در خارج از كشور 1360/07/19
استعلام در خصوص نحوه پاسخ به درخواست ارائه سوابق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (استعلام مركز اسناد) 1360/06/28
استعلام در خصوص نحوه پاسخ به درخواست ارائه سوابق داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي (استعلام مركز اسناد) 1360/06/28
استعلام در خصوص امكان بكارگيري موقت كارشناسان خارجي بدون تصويب مجلس 1360/05/14
استعلام در خصوص اصل هشتاد و دوم قانون اساسي 1360/05/14
استعلام در خصوص استعفاي نماينده مجلس به دليل پذيرش شغل ديگر 1360/03/27
استعلام در خصوص امكان نمايندگي سهام سازمان صدا و سيما در شركت‌ها توسط كاركنان آن سازمان 1360/02/09
استعلام در خصوص لزوم مطابقت قوانين و مقررات قبل از انقلاب با شرع 1360/02/08
استعلام در خصوص حيطه اختيارات فرماندهي كل قوا 1360/02/08
استعلام در خصوص ثبت شركت خارجي با مشاركت طرف ايراني 1360/02/03
استعلام در خصوص امكان ثبت شركت خارجي در ايران 1360/02/02
استعلام در خصوص امكان انعقاد قرارداد ميان وزارتخانه با شركت خارجي بدون تصويب مجلس 1360/01/20
استعلام در خصوص امكان انعقاد قرارداد ميان بانك ملي با يك شركت خارجي بدون تصويب مجلس 1360/01/20
استعلام در خصوص اصول پنجاه و سوم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي‌ 1360/01/20
استعلام در خصوص اصل يكصد و بيست و هشتم قانون اساسي 1359/12/21
استعلام در خصوص امكان جمع سمت نمايندگي مجلس با سرپرستي سازمان اوقاف 1359/12/21
تعداد كل رديف : 108 
v  >321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-