شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص استعفاي نماينده مجلس به دليل پذيرش شغل ديگر

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/24 استعلام اشخاص  
1360/03/27 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 141
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-