شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص حيطه اختيارات فرماندهي كل قوا

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/01/26 استعلام اشخاص  
1360/02/08 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 110
1360/02/14 نامه نخست وزير  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
حكم انتصاب رئيس شهرباني توسط رئيس جمهور و وزير كشور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-