شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص اختيارات ستاد مشترك ارتش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/09/23 استعلام اشخاص  
1360/12/20 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 110
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-