شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص استمرار اشتغال نمايندگان مجلس در مناصب آموزشي دانشگاه‌ها

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1367/06/29 استعلام اشخاص  
1367/07/05 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 141
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1367/06/13 نامه دكتر محمد كريم شهرزاد و دكتر علي عنايت  
1367/06/14 نامه دكتر محمد حسن باستان حق‌  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-