شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص امكان انعقاد قرارداد ميان بانك ملي با يك شركت خارجي بدون تصويب مجلس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/12/07 استعلام اشخاص  
1360/01/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با قانون اساسي) اصل 77
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-