شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص شمول نظارت سازمان حسابرسي بر بنياد مستضعفان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1366/06/16 استعلام اشخاص  
1366/06/19 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 4
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1366/04/27 نظر شوراي نگهبان  
1366/06/02 نامه شوراي عالي مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-