شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص لزوم مطابقت قوانين و مقررات قبل از انقلاب با شرع

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/01/25 استعلام اشخاص  
1360/02/08 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 4 - 167 - 170
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-