شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص صلاحيت هيئت وزيران و مجلس

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/11/06 استعلام اشخاص  
1360/11/08 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 67 - 84 - 86 - 88 - 138
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-