شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص امكان مشاركت بانك ملي در تأسيس يك شعبه بانك در خارج از كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/07/08 نامه بانك مركزي  
1360/07/18 استعلام اشخاص  
1360/07/19 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 77
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-