شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص ماده يك قانون ملي شدن بانكها مصوب شوراي انقلاب‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/08/23 استعلام اشخاص  
1360/08/28 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 73
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-