شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص نحوه پاسخ به درخواست ارائه سوابق داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي (استعلام مركز اسناد)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/06/26 استعلام اشخاص  
1360/06/28 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-