شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص ارجاع به داوري پيش‌بيني شده در قراردادهاي بين‌المللي منعقده بين ايران و ساير كشورها (مصوب مجلس شوراي اسلامي)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/12/04 استعلام اشخاص  
1363/12/07 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 77 - 94 - 125
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-