شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست انطباق آيين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دِين) با قانون اساسي و شرع‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/10/05 استعلام اشخاص  
1361/10/06 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 4
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1361/08/26 آئين‌نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري (خريد دِين) و مقررات اجرايي آن‌  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-