شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص آموزش و پرورش رايگان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/09/03 نامه دولت  
1362/10/29 استعلام اشخاص  
1363/05/17 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 30
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-