شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص اعطاي صلاحيت تصميم‌گيري به شوراهاي عالي دولتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/07/30 استعلام اشخاص  
1362/08/04 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 94
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
ماده 3 قانون بنياد امور جنگ‌زدگان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-