شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص امكان ثبت شركت خارجي در ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/01/08 استعلام اشخاص  
1360/02/02 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 81
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-